Tweejarig project op vier scholen in Mombasa

Oktober 2019-heden

Scholing en ontwikkeling in Kenia

Trots zijn wij op ons nieuwste project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. Dit project is groter in omvang dan onze projecten hiervoor. Het project realiseren we in samenwerking met 4 scholen voor speciaal onderwijs in Mombasa. Vanuit onze eerdere workshops ‘Communicatie en Integratie’ voor leerkrachten en ouders in Mombasa (februari 2018), kregen we de vraag vanuit de scholen voor verdere samenwerking. Met dit 2-jarig project voorzien we in deze behoefte en gaan we ons samen met 4 scholen richten op ‘onderwijs op maat’. De kinderen brengen nu nog de dag door zonder gericht leerprogramma. Het Keniaanse ministerie van onderwijs juicht het project van harte toe. De voorbereiding is al maanden in volle gang. En we staan te popelen om te starten!

In april 2019 ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst met de vier scholen Ronald Ngala, Mlaleo, Kadzandani en Kongowea  in Mombasa voor dit 2-jarig project ‘Scholing en Ontwikkeling in Kenia’. In de periode 4 t/m 18 oktober gaat deze samenwerking praktisch van start. Het projectteam gaat voor de eerste keer twee weken intensief samenwerken met de leerkrachten, ouders en zorgverleners op deze vier scholen.

Het vrijwillige DDSF projectteam voor dit bezoek staat als een huis. Het team bestaat uit zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Zij zetten hun eigen ervaring in om in Mombasa leerkrachten, zorgprofessionals en ouders te coachen. Dit doen zij via het principe train de trainer. De ontwikkelings- en leermethoden Kleine Stapjes, Leespraat en De Rekenlijn welke in Nederland gebruikt worden voor deze doelgroep, nemen we mee voor dit project. Ook zullen we workshops organiseren voor ouders en leerkrachten. De driehoek ouder/kind/leerkracht is van belang. Op de workshops kunnen ouders elkaar ook ontmoeten, een andere mooie bijkomstigheid. Wij geloven in het belang dat ouders elkaar onderling steunen, van elkaar leren en krachten bundelen om het leven van hun kind en gezin structureel te verbeteren. Gedurende de gehele projectperiode door ondersteunen we de scholen en de nieuwe ouder communities via Whats app, calls en video.

Gaandeweg de opstartfase is vanuit de scholen ook het Keniaanse ministerie van onderwijs erbij betrokken geraakt. Het enthousiasme vanuit het ministerie is groot en we zijn verheugd nu ook vanuit het ministerie een officiële uitnodiging te hebben ontvangen. Ons werkvisum is een feit. Hoe mooi! Een positieve en grote stap voor het project. Door de steun vanuit het ministerie is een verdere stap naar andere scholen in de toekomst makkelijker te maken. We zijn met elkaar op de goede weg.