Start ouderorganisatie in Mombasa

St. Peters the Rock Jr school

November 2016 – heden

Ouders voor het eerst bij elkaar op school! 

St. Peter’s the Rock Jr school in Mombasa, Kenia, blijkt er organisatorisch en financieel nog slechter aan toe dan gedacht. Als we in november 2016 voor 2 weken op school verblijven met een team van 5, roepen we de hulp in van ouders.

Tijdens onze eerste 10 dagen op school zien we geen ouders. Er zijn te weinig leerkrachten, te weinig schoolmama’s (housekeepers), de kinderen hebben te weinig begeleiding tijdens het eten, er zitten gaten in de vloer en de  muren, de elektriciteit werkt niet goed… kortom de school kan heel veel hulp gebruiken! We denken dat de ouders hier iets in kunnen betekenen. Op een avond proberen we zoveel mogelijk ouders telefonisch te bereiken om ze uit te nodigen voor een ontmoeting, de volgende ochtend op school. En het lukt. Die afgesproken ochtend komen alle ouders (degenen die we hebben gesproken) op school. Het zijn er heel wat. De meesten zien elkaar voor het eerst. 

Ongelooflijk mooi resultaat

Iedereen bereid te komen!

We houden onze adem in als er na ons verhaal een van de ouders durft op te staan. Voor de groep vertelt deze moeder dat zij al lange tijd met de gedachte liep vaker naar school te komen en school haar hulp te bieden. Zij durft ook te vertellen dat zij trots is op haar zoon en maakt de groep aan het lachen met een verhaal over de speciale band die haar zoon heeft met zijn vader. Het was een moment met een gouden randje. Haar kwetsbaarheid hielp andere ouders over de streep om ook over hun kind te vertellen. Na een lange ochtend praten, is de conclusie dat alle aanwezige ouders een ouderorganisatie willen formeren om zich zo gezamenlijk sterk te maken. Om te zorgen voor betrokkenheid bij school en met elkaar de school te kunnen helpen. Een paar dagen later komt dezelfde groep weer bij elkaar. Ook de overige ouders zijn inmiddels benaderd en bijna alle ouders sluiten zich bij de ouderorganisatie aan.  Er worden contactgegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt over wat de ouders kunnen doen om school te steunen. Een van de doelen is dat er bij iedere lunch een ouder aanwezig zal zijn om te helpen. De organisatie gaat er ook voor pleiten dat kinderen in het vervolg op vrijdagmiddag worden opgehaald en pas weer op maandagochtend naar school worden gebracht. Op deze momenten zullen ouders elkaar ook op school kunnen ontmoeten. De eerste belangrijke stappen zijn gezet. DDSF heeft vanaf dit begin frequent contact met het bestuur en steunt waar nodig.

Toekomst

Vanuit de ouders komt ook naar voren dat zij zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. Er zitten inmiddels ook leerlingen op school van 20 jaar en ouder. Zij blijven op school, omdat er voor hen geen zinvolle plek is in de maatschappij. Er is niet iets waar zij terecht kunnen als zij school verlaten. In samenwerking met school en de ouderorganisatie zijn we bezig met het opzetten van vakopleidingen binnen school. Les in kleding maken, timmeren, koken en het kappersvak.