Small steps, Kampala

Mei 2016 – heden

Alle leerkrachten in training na kennismaking met Kleine Stapjes.

Isabel Duijndam heeft DDSF benaderd om de KSPH-school in Kampala, waar zij werkt, te steunen. De school heeft 170 leerlingen, waarvan 15 kinderen met Downsyndroom.

In Uganda is het niet gebruikelijk dat kinderen met een beperking naar school gaan. De kinderen op deze school zijn een positieve uitzondering. De school is van oorsprong een school voor kinderen met een lichamelijke beperking. Pas de laatste tijd krijgen hier ook leerlingen met een verstandelijke beperking les. De school heeft weinig kennis en ervaring.

DDSF heeft Isabel de Engelstalige versie van de ontwikkelingsmethode Kleine Stapjes kunnen geven (Small Steps). We ontvingen een hartverwarmende reactie van de directrice van de school. Zij heeft Isabel zien werken met Small Steps en is nu overtuigd van de leermogelijkheden van haar leerlingen, als dit in de nodige kleine stapjes gebeurt. Alle leerkrachten krijgen het komende schooljaar een training om te kunnen werken met Small Steps. Mooi!

We vinden het belangrijk ook de ouders bij de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind te betrekken. Voor de schoolvakantie in december krijgt iedere leerling een educatief presentje mee naar huis om hier in de vakantie samen met zijn/haar ouders en/of broers en zussen plezier mee te hebben. Wat dit presentje zal zijn, dat hangt af van het kind. We willen dat dit aansluit bij zijn/haar belevingswereld.

We hopen dat hiermee een eerste stapje richting ouders is gezet.

DDSF zal Isabel en de school ook in het vervolgtraject blijven supporten.

Aan het werk met Small Steps

Isabel deelt een succesmoment: “Het gaf een enorm goed gevoel te zien dat het Davis (een jongen met Downsyndroom van 7 jaar) lukte de plaatjes te matchen. Het mooiste vond ik het te zien dat de lerares van Davis samen met hem volgens de Kleine Stapjes manier werkte. En dat we samen zagen dat het Davis uiteindelijk lukte op deze manier.” 

Hartverwarmende reactie

De directrice van de school in Kampala: “Thank you so much for supporting us with the precious learning material, most especially with now the English version! Isabel is doing a good job with it and some of our teachers. We agreed on training the rest of the teachers next term!”

Verandering te merken 

Het werken met Kleine Stapjes geeft de leerkrachten houvast. De leerlingen krijgen op hun laatste schooldag voor de decembervakantie een tasje mee met een klein vakantiewerkje dat ze thuis kunnen doen.