Small steps in Mombasa

St Peter’s the Rock Jr School

April 2016  –  heden

Samen met leerkrachten aan het werk met Engelstalige Kleine Stapjes.

St. Peter’s the Rock Jr School in Mombasa zet sinds het DDSF bezoek, in november 2016, Small Steps in voor haar zorgleerlingen. Het verzoek om dit ontwikkelingsprogramma kwam vanuit de school zelf. Het aantal leerlingen met een beperking op deze school neemt toe. De school heeft geen ervaring met het monitoren van de ontwikkeling van haar leerlingen. Het team van 4 leerkrachten is zeer gemotiveerd om met Small Steps te werken. 

Lisanne en Eveline de Wit, persoonlijk begeleider en fysiotherapeute, bezochten samen met DDSF deze school in Mombasa. Lisanne en Eveline werken bij stichting ‘Ons Tweede Thuis’ (OTT) op KDC Nifterlake. Ook stagiaire Laura Langedijk van OTT ging mee naar Mombasa. Hun kennis en ervaring met Kleine Stapjes was van grote waarde in Mombasa.

Wij ontvingen een ‘Letter of Appreciation’ van Directrice Gladys, de 4 leerkrachten van de school, Florence en Kent (zij verzorgen de computerlessen) en van de twee schoolmama’s.

Bevlogen aan de slag

Eveline en Lisanne vertellen over hun ervaringen: “Het was een mooie kans om met DDSF de kinderen in Mombasa te kunnen helpen. Om alles uit deze reis te halen, hebben we voor ons vertrek ons uiterste best gedaan om geld/materialen in te zamelen. Materialen waarmee de school ook na ons vertrek verder kan werken om de ontwikkeling van de kinderen positief te blijven beïnvloeden. We hebben de leerkrachten aan het werk gezien met Kleine Stapjes en hebben er alle vertrouwen in!”

Ibrahim vond tandenpoetsen het leukst!

Voor Ibrahim was het tandenpoetsen het leukste en lekkerste dat er was.                                                                                                                                              

Wat ons opviel:

Sandra vertelt: “Het was genieten met de kinderen aan het werk te zijn met de methode Kleine Stapjes. Een van de ontwikkelingsstapjes uit het gedeelte ‘persoonlijke en sociale vaardigheden’, die we hebben geoefend met de hele groep, was het tandenpoetsen. Voor sommigen heel vervelend of onwennig en voor anderen een feestje. Het was prachtig toen later de leerkrachten, met steeds meer zelfvertrouwen, zelf met de kinderen aan het werk gingen. Ze vertelden ons dat er aan deze manier van werken veel nieuw was voor ze: het één op één werken, het plezier hebben met elkaar, het geven van heel veel complimenten en de ongedwongen sfeer. Achteraf realiseer ik me dat het leuk was geweest een filmpje te maken van het plezier van de leerkrachten en hun leerlingen!”