Samen kijken wat nodig is.

Bij het selecteren van onze projecten hanteren we drie hoofddoelen: Mensen en doelen verbinden, Acceptatie en integratie stimuleren, Kennis en materialen delen.

Met deze doelen als uitgangspunt zijn inmiddels 31 DDSF-projecten gestart in Suriname, Kenia, Uganda en Thailand. Centraal staat altijd het persoonlijke contact op locatie. Uiteraard met de kinderen en de professionals, maar we investeren ook veel in contacten met de families en verzorgers. We nodigen professionals en families uit om ervaringen uit te wisselen, samen te kijken wat er nodig is, en waar DDSF een steentje kan bijdragen. We geven workshops, gaan op scholen praktisch aan de slag, organiseren familie-bijeenkomsten op locatie of brengen bezoekjes aan de gezinnen. Dankzij FaceTime en Skype kunnen we ook vanuit Nederland het persoonlijke contact in stand houden, ook met de ouders. Deze interactie is waardevol; kleine en grotere problemen en vragen komen aan de orde. We blijven elkaar informeren en stimuleren.

Mensen en doelen verbinden

Veel ouders en zorgverleners die in kansarme landen actief zijn voor hun kind of voor kinderen met het syndroom van Down hebben wensen en dromen. Helaas ontbreekt het hen aan een netwerk om ze te realiseren. DDSF verbindt doelen en mensen. Lees hieronder welke projecten wij tot nu toe al hebben gerealiseerd wat betreft dit thema. 

Acceptatie en integratie stimuleren

Kinderen en volwassenen met het syndroom van Down leiden in onze projectlanden vaak een teruggetrokken leven. Sommigen leven weggestopt. Zij hebben geen dagelijkse bezigheden en hebben niet of nauwelijks contact met de leefomgeving. DDSF zet zich in voor een zichtbare plek in de samenleving. Lees hieronder alle projecten die wij hebben uitgevoerd wat betreft het stimuleren van de acceptatie en integratie

Kennis en materialen delen

Op zoveel plekken in de wereld is er weinig tot niets bekend over het syndroom van Down. Met alle erbarmelijke gevolgen van dien. DDSF zoekt haar projectlocaties zorgvuldig uit. Door het delen van kennis, ervaring en leermaterialen maken we hier hét verschil voor onze doelgroep. Van zorgverlener tot zorgverlener, van leerkracht tot leerkracht, van ouder tot ouder bundelen we onze krachten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling, gezondheid en integratie.