Samen kijken wat nodig is.

Onze focus:

Veel ouders en zorgverleners die in kansarme landen actief zijn voor hun kind of voor kinderen met het syndroom van Down hebben wensen en dromen. Helaas ontbreekt het hen aan een netwerk om ze te realiseren. DDSF verbindt doelen en mensen. Lees hieronder welke projecten wij tot nu toe al hebben gerealiseerd wat betreft dit thema. 

Kinderen en volwassenen met het syndroom van Down leiden in onze projectlanden vaak een teruggetrokken leven, soms worden ze zelfs weggestopt door hun familie. Ze hebben geen dagelijkse bezigheden en er is niet of nauwelijks contact met de leefomgeving. DDSF zet zich in voor een zichtbare plek in de samenleving.

Op veel plekken in de wereld is weinig bekend over het syndroom van Down, met erbarmelijke gevolgen. DDSF zoekt zorgvuldig projectlocaties. Door het delen van kennis, ervaring en leermaterialen maken we hét verschil. Van zorgverlener tot ouder bundelen we onze krachten op het gebied van onderwijs, gezondheid en integratie.

Met deze focus als uitgangspunt zijn inmiddels 31 DDSF-projecten gestart in Suriname, Kenia, Uganda en Thailand. Centraal staat altijd het persoonlijke contact op locatie. Uiteraard met de kinderen en de professionals, maar we investeren ook veel in contacten met de families en verzorgers. We nodigen professionals en families uit om ervaringen uit te wisselen, samen te kijken wat er nodig is, en waar DDSF een steentje kan bijdragen. We geven workshops, gaan op scholen praktisch aan de slag, organiseren familie-bijeenkomsten op locatie of brengen bezoekjes aan de gezinnen. Dankzij FaceTime en Skype kunnen we ook vanuit Nederland het persoonlijke contact in stand houden, ook met de ouders. Deze interactie is waardevol; kleine en grotere problemen en vragen komen aan de orde. We blijven elkaar informeren en stimuleren