Hoofdlijnen van ons beleidsplan 2021:

Doelen
Het vaststellen van ons beleidsplan is lastig in deze tijd van corona. De ontwikkelingen op het gebied van intercontinentaal reizen zijn onzeker en dat raakt ook de plannen voor onze projectontwikkelingen. Wij baseren onze doelen immers op samenwerken en uitwisselen van kennis, ervaring en materialen op locatie. Omdat corona ook in 2020 een grote rol speelde, schoof een aantal doelen van 2020 door naar 2021.

De volgende doelen staan gepland voor het jaar 2021:

  • Het meerjarenproject ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. In 2021 staan twee bezoeken aan de scholen gepland maar uiteraard alleen wanneer onze vrijwilligers veilig naar Kenia kunnen reizen. Ook moeten de scholen in Kenia open en toegankelijk zijn.
  • Voortzetting van de ondersteuning van het project ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’. De start en opbouwfase van deze leer- en praktijkschool wordt ernstig bemoeilijkt door corona en de economische achteruitgang die dit met zich mee heeft gebracht. Het is een particuliere school die onze steun hard nodig heeft. Een bezoek aan deze school staat op de planning in 2021.
  • Maandelijkse video call met de leerkrachten van het NKC Instituut in Paramaribo, Suriname, voor implementatie van de vroeghulp methode Kleine Stapjes. Trainen en begeleiden van de docenten en ouders aan de hand van de Kleine Stapjes methode. Mocht het reizen naar Suriname veilig kunnen voor onze vrijwilligers, dan plannen we een bezoek aan het NKC in 2021.
  • Zoeken naar nieuwe vrijwilligers en het binnenhalen van donaties.
  • Contact onderhouden met de leerkrachten en ouders op de projectlocaties. Indien reizen niet of beperkt mogelijk is, zullen we het contact via telefoon en Whatsapp onderhouden. We onderzoeken de mogelijkheid om een deel van de trainingen via Skype te organiseren.

     

Bestedingsbeleid
Het beleid van de stichting is dat alle giften van donateurs voor 100% besteed worden aan de projecten voor onze doelgroep: kinderen en volwassenen met het syndroom van Down.
Vanaf het moment van de oprichting in 2010 betaalt Dutch Down Support Foundation de organisatiekosten voor de stichting (zoals bankkosten, kosten website, verzendkosten, telefoonkosten, etc.) door giften van de bestuursleden.

Inkomstenbronnen
De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. Voor het project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’ ontvingen we gedeeltelijke financiering van een aantal vermogensfondsen.

Beheer vermogen
Doordat de inkomsten en uitgaven niet altijd gelijk in de tijd zijn, heeft de stichting een eigen vermogen. De stichting belegt niet in aandelen of obligaties. Een deel van het geld staat op een spaarrekening waar het door de lage rente weinig opbrengt.

Beloningsbeleid
Dutch Down Support Foundation heeft geen personeel in dienst. Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

ANBI
Dutch Down Support Foundation heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de ANBI-status is een aantal belastingvoordelen verbonden. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.