Methode kleine stapjes in Suriname

Januari 2024 – heden

Het Nancy Kids Care Instituut (NKC instituut) is een particuliere school in Paramaribo met ruim honderd leerlingen. Hier kunnen kinderen terecht die niet in het regulier onderwijs passen. Begin 2021 startten wij in samenwerking met het NKC instituut een pilot voor thuisbegeleiding voor de vroeghulp methode Kleine Stapjes. De map Kleine Stapjes is de basis van de methode. Hierin staat de ontwikkeling van verschillende domeinen in kleine stapjes uitgeschreven voor jonge kinderen tot aan het 7e levensjaar. Het doel van deze pilot was om aan te tonen dat de ontwikkeling en het welzijn van kinderen met ontwikkelingsachterstand erbij gebaat is als ouders thuis spelenderwijs oefenen en de ontwikkeling van hun kind stimuleren. In Suriname zijn nog altijd kinderen met het syndroom van Down ‘verstopt’ en de betrokkenheid van de ouders blijft vaak beperkt tot het afzetten van het kind bij de school.

De vroeghulpmethode Kleine Stapjes bestaat uit verschillende hoofdstukken: communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, taal en persoonlijke en sociale vaardigheden. Door een duidelijke beschrijving van de ontwikkelingsstapjes met daaraan gekoppelde oefeningen, kunnen ouders hier goed praktisch mee aan het werk. Een belangrijk onderdeel van de methode is de thuisbegeleiding door iemand die ervaring heeft met de methode. 

Het NKC instituut selecteerde voor de pilot vijf gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Vijf leerkrachten van de school waren bereid wekelijks contact te houden om, een-op-een per gezin, de ouders te leren werken met de oefeningen uit Kleine Stapjes. De school testte vooraf de samenwerkingsbereidheid van de ouders en er werd met hen een samenwerkingsafspraak opgesteld. Ieder gezin kreeg een Kleine Stapjes map gedoneerd. DDSF sponsorde de pilot met Nederlandstalige materialen en geld voor de inzet van de leerkrachten na schooltijd. 

Het doel van deze pilot is helaas niet behaald. De ouders hebben nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ontwikkeling van hun kind zelf te stimuleren met hulp van Kleine Stapjes en thuisbegeleiding. De leerkrachten konden slechts een enkele keer bij de kinderen thuis terecht waarbij redenen worden aangegeven als: cultuur, de moeilijke economische situatie en corona. Is de Kleine Stapjes pilot dan helemaal mislukt? Zeker niet. De vijf leerkrachten zetten Kleine Stapjes nu in op school, het NKC. En dat is een heel mooi resultaat.

Trots!