Hoe bereiken we dat?

  • DDSF deelt kennis en ervaringen van ouder naar ouder, van zorgverlener naar zorgverlener, van leerkracht naar leerkracht. Wij geven workshops op locatie en gaan samen praktisch aan de slag met de kinderen op school en in de thuissituatie. Op deze manier brengen we de theorie in praktijk en bieden we hulp op maat.
  • Wij brengen ouders met elkaar in contact. Als groep ouders vinden zij steun bij elkaar en staan zij sterker voor het welzijn van hun kind. Het zijn dé betrokken ouders die bergen verzetten. DDSF informeert, denkt mee en brengt gezinnen uit hun isolatie.
  • Wij brengen scholen met elkaar in contact. Leerkrachten van verschillende scholen ontmoeten elkaar op onze workshops. Het onderling uitdelen van informatie en praktijkervaring heeft veel positief effect.
  • Wij hebben toestemming gekregen van Stichting Scope om de ontwikkelingsmethoden ‘Leespraat’ en ‘De Rekenlijn’ in te zetten op sen cholen, in praktijken en in thuissituaties. Daar waar er behoefte aan is. Zo zijn we in Suriname gestart met ‘Leespraat’ en is deze spraak-/leesmethode sinds dit schooljaar een onderdeel van de bachelor Speciaal Onderwijs aan het Vanguard College in Paramaribo. 
  • Van Robin Treloar, schrijfster van het early intervention program ‘Small Steps’, hebben we toestemming gekregen ‘Small Steps’ in te zetten op al onze projectlocaties. Small Steps maakt de ontwikkeling op het gebied van grove en fijne motoriek, sociale en persoonlijke vaardigheden en taal inzichtelijk en geeft houvast in het dagelijkse werk met kinderen. Het is voor ons een eenvoudige manier om veel praktische kennis te kunnen overdragen met deze Engelstalige methode.
  • Wij zorgen ervoor dat educatief speelgoed en leermaterialen die ongebruikt in de kast staan, terecht komen op onze projectlocaties in het buitenland. Wij geven uitleg over het gebruik en toepassing van het materiaal. Samen met de leerkracht, ouder en zorgverlener zetten wij het materiaal in de praktijk in.
  • We noemen het als laatste, maar het is iets waar onze vrijwilligers altijd alert op zijn: de basisbehoeften Veiligheid, Hygiëne en Gezondheid! Dit zijn de voorwaarden om je goed te voelen, je te kunnen ontwikkelen en te kunnen integreren. Wij zetten ons hier ook onzichtbaar voor in!