Fiscaal aantrekkelijk schenken

Niet iedereen weet dat er in Nederland belastingregels zijn die schenken aan goede doelen aantrekkelijker maken.

Kort gezegd: voor jou een manier om méér hulp te bieden aan mensen die hulp hard nodig hebben, zonder dat het je iets extra’s kost.

Zo kun je standaard je giften aftrekken van het belastbaar inkomen, als deze tussen 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn. Een andere mogelijkheid is een periodieke schenking. Je donatie is bij een periodieke schenking direct en volledig aftrekbaar.  

Periodiek schenken

Bij deze vorm van schenken is het mogelijk om tot 52% van uw gift aan Dutch Down Support Foundation terug te krijgen. Periodiek schenken kan met of zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.

Periodiek schenken levert belastingvoordeel op. Dus méér hulp, zonder dat het iets extra’s kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt. Voorheen moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig. Je kunt het direct met ons regelen.

De voordelen op een rij:

  • Je mag het hele bedrag van de schenking aftrekken van je belastbaar inkomen
  • De fiscus betaalt hierdoor een aanzienlijk deel van de schenking
  • Dutch Down Support Foundation is voor minimaal 5 jaar verzekerd van je steun
  • De hele gift komt ten goede aan Dutch Down Support Foundation, omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen

De voorwaarden voor een periodieke schenking zijn simpel:

  • Je legt de schenking vast in een onderhandse overeenkomst voor minimaal 5 jaar.
  • Je schenkt in vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde bedrag.
  • Je gaat de overeenkomst aan voor toekomstige giften. Giften die al eerder gedaan zijn, rekent de Belastingdienst niet mee voor een periodieke schenking.

Je kunt de periodieke schenking als volgt regelen:

  1. Download ons formulier en stuur het ingevuld naar ons op.
  2. Download het formulier van de belastingdienst, vul het in en stuur het ingevuld naar ons terug.

Wij zorgen ervoor dat het formulier wordt aangevuld met een transactienummer. Het originele formulier sturen wij terug voor je eigen administratie. Die heb je namelijk nodig voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

DDSF
Periodieke schenking
Bramerveld 82
2151 LC  Nieuw – Vennep

Ons  RSIN-nummer is : 822214064

Graag laten we zien hoe je met belastingvoordeel een gift kunt doen. Wij geven twee voorbeelden. 

Voorbeeld 1

Een donateur van Dutch Down Support Foundation verdient € 40.000 per jaar, met een belastingtarief van 42%. Tot voor kort gaf hij € 150 aan giften per jaar. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is zijn schenking aftrekbaar van de belasting. Als hij nu € 258 geeft aan Dutch Down Support Foundation, krijgt hij hiervan € 108 terug van de belasting (42% van € 258). Zijn nettobetaling blijft dus € 150 (€ 258 – € 108).

Voorbeeld 2

Een donateur heeft een verzamelinkomen van € 60.000 per jaar, met een belastingtarief van 52%. Zij wil een schenking doen aan Dutch Down Support  Foundation van € 800. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is haar hele schenking aftrekbaar van de belasting. Zij krijgt dus 52% van € 800 terug: € 416. Haar nettobetaling is € 384.

Heb je vragen over periodiek schenken? 

Neem dan contact op met Antoinette van Gerven en mail naar dutchdownsupport@gmail.com

Wil je toch liever je periodieke schenking bij de notaris vastleggen? Dat blijft uiteraard mogelijk.