Downsyndrome Support School Suriname

Eerste school voor leerlingen met Downsyndroom

Oktober 2017 – heden

Dat onderwijs geen vanzelfsprekendheid is als je het syndroom van Down hebt, zien we in veel landen. Kinderen worden wel thuis gehouden en krijgen geen onderwijs. Voor sommige kinderen is er geen mogelijkheid op onderwijs op de plek waar zij wonen. Andere kinderen worden thuis gehouden uit schaamte of onwetendheid. 
De oprichting van de Downsyndrome Support School bracht in het district Nickerie een positieve verandering. Wij zijn trots dat wij in samenwerking met de Surinaamse WIN groep (zorg- en welzijnsorganisatie) deze school konden realiseren en dat hier 10 leerlingen onderwijs krijgen.

De school opende op 2 oktober 2017 haar deuren en de leerlingen krijgen hier sindsdien vijf dagen per week onderwijs op maat. Belangrijke aandachtspunten in het onderwijs aan deze kinderen zijn hun cognitieve en sociale ontwikkeling, de acceptatie en integratie in de maatschappij en de betrokkenheid van de ouders.

Sommige leerlingen waren niet eerder naar school geweest. Hoe gevoelig en kwetsbaar het opvoeden van een kind met een beperking kan zijn, zagen wij toen een opa en oma van een van de leerlingen (de ouders zijn niet meer betrokken) bij de opening van de school met ontroering andere kinderen zagen met het syndroom van Down. Zij hadden tot die tijd niet van het syndroom van Down gehoord, laat staan andere kinderen gezien.

DDSF speelde onder meer een rol bij de voorbereidingen en oprichting van de school, het leveren en invoeren van de methodes Leespraat en De Rekenlijn van stichting Scope, de leesmethode Veilig Leren Lezen in Stapjes, de vroeghulpmethode Kleine Stapjes en de donatie van speelgoed en overige leermaterialen. Met een team van DDSF (leerkracht school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, een ambulant begeleider, een ouder en een remedial teacher) waren we de eerste twee schoolweken op de school aan het werk en voerden we samen met de leerkrachten de methodes in. Daarbij zetten we een dagstructuur op met de leerkrachten. De ouderavond was de kroon op ieders werk. Er werd gedanst en gezongen want de ouders waren heel blij met de schoolplek voor hun kinderen!