Een zichtbare plek in de samenleving.

Onze kinderen kansen, dus zij ook!

Alle mensen, kinderen en volwassenen, hebben recht op een zichtbare en respectvolle plek in de samenleving. Ook mensen met het syndroom van Down kunnen en willen zich ontwikkelen en onderdeel uitmaken van de maatschappij.

In Nederland weten we dit gelukkig. Maar in een heel aantal landen is er te weinig bekend over het syndroom van Down, waardoor er onterecht geen of te weinig aandacht naar ze uitgaat. Dutch Down Support Foundation wil mensen met het syndroom van Down, hun familie en eventuele zorgverleners laten delen in de kennis, ervaring en middelen die in Nederland inmiddels gewoon zijn. Ons eerste project startte in 2005 in en rondom de stad Chiang Mai, in het Noorden van Thailand. Inmiddels hebben we ook projecten in Kenia, Uganda en Suriname en zijn we druk bezig om ook in Sri Lanka een mooi project op te zetten.

Onze missie

In Nederland gebeurt er al tientallen jaren een heleboel rondom het syndroom van Down. Stichting Downsyndroom, ‘De Upside van Down’, ‘VIM’ en Stichting Scope dragen bij aan een positieve bijstelling van ons beeld over het leven met het syndroom van Down. Ook op TV en in de media is er veel positieve aandacht. Er zijn ontwikkelingsmethoden gekomen en in de Nederlandse Downteams werken verschillende medische disciplines met elkaar samen waardoor de noodzakelijke specifieke medische zorg is verbeterd.
Lees meer

Hoe bereiken we dat?

DDSF deelt kennis in ervaringen van ouder naar ouder, van zorgverlener naar zorgverlener, van leerkracht naar leerkracht. Wij geven workshops op locatie en gaan samen praktisch aan de slag met de kinderen op school en in de thuissituatie. Op deze manier brengen we de theorie in praktijk en bieden we hulp op maat.
Hierna volgen nog vele stappen waarmee wij onze doelen bereiken. Klik hieronder op de knop om het hele artikel te lezen over onze werkwijze bij DDSF.
Lees meer

Onze droom 

Het is onze droom om wereldwijd kinderen en volwassenen met het syndroom van Down in het volle licht te zetten, net als ieder ander. Niet kijken naar wat niet kan maar laten zien en ervaren wat er wel kan. Door laagdrempelig met ouders, leerkrachten, familie, zorgverleners en natuurlijk degenen met het syndroom van Down in gesprek te gaan en te blijven. Van persoon tot persoon, van gezin tot gezin, op locatie of op afstand. Dankzij de techniek via bijvoorbeeld FaceTime en YouTube. Wat zou het mooi zijn, als we kennis en ervaring als een olievlek kunnen verspreiden zodat de onwetendheid verdwijnt en er hoopvol perspectief voor in de plaats komt.

Ons bestuur

Sandra Van Duijl – Voorzitter

“Het verschil maken door te delen”

“ Waar zijn hier mensen met Downsyndroom?”
Deze vraag van Laurens, onze zoon met het syndroom van Down, zette ons destijds aan het denken. Tijdens onze reis door Suriname ontmoetten we in Palumeu een jongen met het syndroom van Down. Hij gins als enige in zijn dorp niet naar school. De juf wist niet hoe zij hem les moest geven, omdat hij nauwelijks sprak.

Antoinette van Gerven – Penningmeester

“Iedereen verdient dezelfde kansen.”

In maart 2010 vroeg Sandra mij om haar te helpen met het oprichten van de stichting. Ik met mijn financiële en economische achtergrond stapte in een hele nieuwe wereld. Inmiddels zijn we vele jaren verder waarin hele mooie dingen gebeurd zijn. Vele vrijwilligers hebben meegeholpen. En we zijn nog lang niet klaar.