Angels on Earth

Uitwisseling van ervaringen en ideeën

November 2016 – heden

Een middag met leerkrachten, therapeuten en psychologen.

Angels on Earth is de naam van het therapeutisch dagcentrum voor kinderen met een beperking in de betere wijk Nyali in Mombasa. De directrice Diane Rooke, zelf moeder van een zoon met een ontwikkelingsachterstand, heeft het centrum in september 2011 opgezet. Als jonge moeder kon zij nergens met haar zoon terecht. 

We nemen zelf contact op met het centrum en worden uitgenodigd voor een gesprek. In iedere groep van 10 kinderen zijn er 3 begeleiders: een psycholoog, een therapeut en een leerkracht. Allemaal in eenzelfde witte jas. De omgeving is ruim en overzichtelijk en de kinderen zien er goed verzorgd uit. Het is duidelijk te zien dat dit kinderen zijn uit rijkere gezinnen. Wat een verschil met de St. Peter’s the Rock Jr. school

Het dagcentrum is geïnteresseerd in de ontwikkelingsmethode Kleine Stapjes en vraagt naar onze ervaringen. En wij zijn benieuwd naar de werkwijze binnen het centrum. Het centrum is vooruitstrevend. Dat blijkt ook uit de ‘Head of States commendation’ die Diane Rooke in 2012 ontving van de Keniaanse overheid voor haar werk vanuit Angels on Earth. De vraag vanuit Angels on Earth is of we een workshop willen houden. Een workshop voor alle leerkrachten, therapeuten en psychologen met als thema Small Steps.

Wat begint als iets kleins, wordt uiteindelijk een hele mooie en nuttige middag. Vanuit de verschillende disciplines krijgen we een reactie op ons verhaal over Small Steps. Er is veel enthousiasme over het opsplitsen van een leerdoel in kleinere leerstapjes. Sommigen doen dit al wel. Wel zijn deze leerstapjes in dat geval groter dan die van de Kleine Stapjes methode. Waar vooral met verbazing naar wordt geluisterd is de denkwijze om met het kind aan een leerdoel te werken en hierbij uit te gaan van zijn/haar belevingswereld. Dat niet een vaststaande leermethode de leidraad vormt, maar de interesse en het leerniveau van het kind. Samen met plezier werken op een manier die het kind aanspreekt en altijd met een leerdoel voor ogen. Het blijkt zo’n andere denkwijze! Aan het einde van de middag blijft er nog een groepje napraten. Zij bespreken het leerdoel “schrijven” en zetten de verschillende leerstapjes op een rij met de grote map Small Steps op tafel. Met veel plezier!

Angels on Earth houdt ons op de hoogte over het werken met deze early intervention methode binnen het dagcentrum. We ontvangen positieve berichten.

Rollenspel laat de praktijk zien

Sandra vertelt: “Het allerleukste en meest waardevolle van de middag waren de rollenspellen. Iedere groep kwam met een casus: iemand speelde een leerling waarbij alles uit de kast moest worden gehaald om hem/haar te motiveren een werkje uit te voeren. Zo wilde een “leerling” liever door de klas lopen dan aan tafel een werkje doen en ging er een “leerling” onder tafel zitten. Door mee te gaan in de belevingswereld van het “kind” en van daaruit naar het leermoment toe te werken, bleek iets te zijn wat hier in de praktijk niet gebeurt. Maar wij liepen in dit geval hand in hand door de klas om samen de kleur rood te zoeken en zaten in het andere geval samen onder de tafel. Lekker knus te tellen. Om later gewoon door te gaan aan tafel (‘op het dak’) . We hebben er nog lang over nagesproken die middag. Dat sommigen op een andere manier aan het werk zijn nu met de kinderen, blijkt uit de mails die we hebben ontvangen.”