Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)

Oktober 2015

Speel- en leermaterialen voor de ouderbijeenkomsten.

In Suriname is het leven van een kind met Downsyndroom zoveel anders dan in Nederland. Voor maar weinig kinderen is er een plekje op school. Door gebrek aan informatie weten veel ouders niet hoe ze hun kind kunnen helpen bij de ontwikkeling en er zijn gezinnen die in afzondering leven. 

Het Medisch Opvoedkundig Bureau in Parimaribo heeft in 2015 een aantal ouderbijeenkomsten georganiseerd. Om ouders te informeren. En om ouders de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op sommige middagen kwamen ook de kinderen mee. 

DDSF was in oktober 2015 bij een van deze ontmoetingen. De sfeer was voorzichtig, maar ook liefdevol. Op onze Facebookpagina vertelt Sandra hoe zij deze bijzondere middag ervaren heeft. Het MOB werkt aan een vervolg van de ouder-/kindmiddagen.

Via een oproep op Facebook hebben we Kleine Stapjes mappen ingezameld. Het MOB heeft nu een aantal mappen om ouders te kunnen begeleiden en één gezin werkt nu zelf met Kleine Stapjes.

Omdat er een tekort is aan ontwikkelingsmateriaal hebben we op onze reis naar Paramaribo 3 dozen speel- en leermateriaal meegenomen voor het MOB.

DDSF bij ouder-/kindmiddag bij het MOB

Sandra vertelt:

“De ouder-/kindontmoeting bij het MOB liet vrijdag zien dat sommige ouders voorzichtig informatie beginnen in te winnen. Een belangrijk punt van de bijeenkomst was ’trots durven zijn op je kind’. Als moeder van een zoon met Downsyndroom heb ik verteld trots op hem te zijn. Er werd stil naar geluisterd. Sommigen zaten te knikken en ik zag twee moeders glimlachen. Na afloop kreeg ik vragen over hoe het in Nederland gaat. Gaan kinderen naar school? Wat leren ze? Er werd ook voorzichtig de vraag gesteld of mijn zoon van 17 iets te doen heeft overdag.”