21 dozen naar Kenia

Haarlemmermeers bedrijf verzendt

Januari 2015 – juni 2015

Blije gezichten bij het zien van de hele berg speelgoed en leermaterialen.

Zo waardevol bleek het opgeknapte speelgoed en leermateriaal dat we in januari 2015 op konden sturen naar Mombasa, naar de St Peter’s the Rock Jr School.

Het tweedehands speelgoed en ontwikkelingsmateriaal hadden we eerder ingezameld op Koningsdag. Het opknappen en aanvullen ervan was een creatieve klus met mooi resultaat. Met dank aan iedereen die hier aan heeft meegeholpen.

Soms is een lange adem nodig om een project te doen slagen. Dit was zo’n project. Maar als het uiteindelijk lukt, is de blijdschap des te groter. De grootste hobbel op de route was de Keniaanse douane. Maar door de vasthoudendheid van het transportbedrijf is het toch nog goed gekomen en konden de 21 dozen verder op hun weg naar Mombasa.

Het Haarlemmermeerse transportbedrijf nam alle kosten voor haar rekening. Enorm bedankt, ook namens alle leerlingen van de St. Peter’s the Rock Jr School!

De blije gezichten op de foto hiernaast spreken boekdelen.

Werken met het materiaal

Verschillende doelen

Toen we in november 2016 op de school waren, bleek dat er nog niet veel was gedaan met het speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. Veel materiaal vonden we nog in de dozen. Keurig ingepakt. Wat bleek, de leerkrachten wisten niet goed hoe ze het materiaal konden inzetten tijdens de lessen. Er werd les gegeven met behulp van leerboeken. Maar deze boeken bleken alleen voor veel kinderen te hoog gegrepen. 

Met behulp van Small Steps en het ontwikkelingsmateriaal hebben we met elkaar de juiste leeringangen gezocht. Afgestemd op de belevingswereld van ieder kind. We hebben met elkaar al het materiaal uitvoerig bekeken en besproken. En dagelijks op zoveel mogelijk verschillende manieren toegepast. Waar kun je het materiaal voor gebruiken en hoe? In 2 grote ijzeren kasten, door DDSF gekocht in Mombasa, is het materiaal nu gesorteerd en we krijgen regelmatig een berichtje van de leerkrachten dat ze er zo blij mee zijn. Het werkt! Een klein extra project tijdens ons verblijf op de school, maar met veel waarde.