Let Down syndrome join in!

Dutch Down Support Foundation steunt kinderen en volwassenen met het syndroom van Down in kansarme gebieden door het delen van kennis en middelen. Lees hier het jaarverslag van 2022. 

Mensen en doelen verbinden

Veel ouders en zorgverleners die in kansarme landen actief zijn voor hun kind of voor kinderen met het syndroom van Down hebben wensen en dromen. Helaas ontbreekt het hen aan een netwerk om ze te realiseren. DDSF verbindt doelen en mensen.

Lees meer…

Kennis en materialen delen

Op zoveel plekken in de wereld is er weinig tot niets bekend over het syndroom van Down. Met alle erbarmelijke gevolgen van dien. DDSF zoekt haar projectlocaties zorgvuldig uit. Door het delen van onze kennis, ervaring en leermaterialen maken we hier hét verschil voor onze doelgroep.

Lees meer…

Acceptatie en integratie stimuleren

Kinderen en volwassenen met het syndroom van Down leiden in onze projectlanden vaak een teruggetrokken leven. Sommigen leven weggestopt. Zij hebben geen dagelijkse bezigheden en hebben niet of nauwelijks contact met de leefomgeving. DDSF zet zich in voor een zichtbare plek in de samenleving.

Lees meer…

Beleef met ons mee

0
Leerkrachten en therapeuten geinformeerd
0
Kennis en materialen gedeeld
0
Kinderen naar school
0
Ouders bij elkaar gebracht