Let Down syndrome join in!
Helpen in de ontwikkeling.
Een stralende glimlach, omdat je erbij hoort.
Onderwijs voor alle kinderen, in landen waar dit niet vanzelfsprekend is.
Het effect van goede zorg en aandacht.

Dutch Down Support steunt kinderen en volwassenen met het syndroom van Down in kansarme gebieden door het delen van Nederlandse kennis en middelen. 

Dutch Down Support Foundation zet zich in voor:

 

Doelen en mensen verbinden

Veel mensen die buiten Nederland actief zijn voor jongeren en volwassenen met Downsyndroom hebben wensen en dromen. Maar het onbreekt hen aan een netwerk om ze te realiseren. Wij verbinden doelen en mensen.

Blog
Acceptatie en integratie stimuleren

Mensen met Downsyndroom leiden in veel landen vaak een teruggetrokken leven. Sommigen zijn zelfs weggestopt; deze mensen hebben geen bezigheden en hebben geen contact met de samenleving. Wij stimuleren acceptatie en integratie.

Blog
Kennis uitwisselen

In veel landen is bij ouders en zorgverleners vaak weinig tot niets bekend over Downsyndroom. Wij delen kennis over onder andere gezondheid, onderwijs en ontwikkeling.

Blog
Leermethodes delen

Begeleiders van kinderen met Downsyndroom in Nederland werken veel met ontwikkelingsprogramma’s als “Kleine Stapjes”, “Leespraat” en “De Rekenlijn”. Wij introduceren deze leermethodes in andere landen.

Beleef met ons mee:

 

Promotiefilm DDSF

Door Laura Mulder

Blog
Documentaire DDSF in Suriname

Voor TV Noord-Holland door Eline Boshuizen

Blog
Vanuit plezier kun je leren

Het begin van een nieuwe schooldag in Mombasa, St. Peter's the Rock school

Voor wie?

Blog
kinderen

Veel kinderen met Downsyndroom leven weggestopt uit schaamte voor de omgeving of door onbekendheid. Wij zoeken deze kinderen op en proberen ze uit hun isolement te halen. Per locatie kijken we welke hulp we kunnen bieden.

Blog
jongeren en volwassenen

Een werkplek en een “eigen” woonplek? Dit is voor maar heel weinig jongeren en volwassenen met Downsyndroom mogelijk! Door informatie uitwisseling en bemiddeling met lokale instanties zorgen we voor bewustwording en actie.

Blog
ouders

Veel ouders hebben geen of nauwelijks informatie over Downsyndroom en leven geïsoleerd met hun kind. Dutch Down Support informeert en ondersteunt ouders. Wij brengen ouders met elkaar in contact om ze uit hun isolement te halen en te sterken.

Blog
leerkrachten en zorgverleners

Wij overleggen met leerkrachten op locatie en steunen waar nodig. Dit kan zijn met materialen, leermethodes, kennisoverdracht en begeleiding. Waar mogelijk schakelen we professionele begeleiding uit de omgeving in.

52 
34 
187 
315